+90 545 421 90 48 pdugurcan@gmail.com
                Başarıya Ulaştıran Yol Arkadaşlığı
WhatsApp Mesaj

>> Psikolojik Danışmanlık

Psikolojik Danışmanlığın Amacı; Problemleri doğrudan çözmek değildir. Danışana krizi ya da sorunu etkin biçimde yönetmesine ya da kendisinin görmediği yeni çözüm yollarından yararlanmasına yardım edilmesidir.


Danışanlara sorunlarını yönetebilme becerisi kazandırmak, kullanılmayan potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardım etmek. Danışanların hayat pratiğine kendi kendilerine daha iyi yardım edebilmelerini sağlamaktır.


Sorunları ister kendimiz yaratıp büyütelim isterse yıkıcı travmatik bir durum yaşayalım psikolojik danışma ile bu problemlerle etkin bir biçimde başa çıkmak mümkündür.


 

=- Sorunları Tek Başına Çözemezsiniz...

 

 

 

 

Ülkemizin eğitim sisteminde başarmanın ve mutluluğun yakalanması eğitimi diye bir eğitim şekli yoktur. Aslında bu büyük eksikliktir. Ebeveynler ve çocuklar bir dehlizin içinden çıkmak için çok çabalarlar. Bu dehlizden nasıl çıkılması gerektiğini bilmedikleri için, bütün çabalar sonuçsuz kalır.


Psikolojik danışman, bu doğrultuda danışanın yaşamında kalıcı bir fark yaratmaya yönelik yapıcı bir değişimle ilgilenir. Nedensiz korkular kaybolor. Endişe yerini huzura bırakır. Etkin ders çalışma yöntemlerini bilemediği için üniversite sınavlarına hazırlanırken korku ve motivasyon eksikliği çeken genç çalışma azmini ve özgüvenini yakalar. Hayata sıkı sıkıya bağlamayı ve başarmanın hazıını benliğinde yaşar.